Τεχνικός Αυτοματισμών

Click For Larger Image & Read More
Τεχνικός Αυτοματισμών
 © Cariesta 2020


 

Απαιτούμενα προσόντα:

 Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας/ ηλεκτρονικής / αυτοματισμού

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου

Άριστη οργανωτική ικανότητα

Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις

Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων

Λευκό Ποινικό Μητρώο

Άδεια οδήγησης

ΚΝΧ Partner θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Γνώση Δικτύων Δεδομένων...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: texnikos, aytomatismwn,

 

24hr News