Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τµήµα Νομικής - Θέση Ειδικού Επιστήµονα Διδασκαλίας - Legal Ethics

Click For Larger Image & Read More
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τµήµα Νομικής - Θέση...
 © Cariesta 2020


ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήµονας Διδασκαλίας

Αρ. Θέσεων: Μια (1)

Κατηγορία: Με σύμβαση µερικής απασχόλησης για το Xειμερινό Εξάμηνο 2020/2021 (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020)

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήµονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τµήµα Νομικής, καθορισµένης διάρκειας µε σύµβαση µερικής απασχόλησης ορισµένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η πλήρωση της θέσης...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: panepisthmio, kyproy, tµhµa, nomikhs, eidikoy, episthµona, didaskalias, legal, ethics,

 

24hr News