Τεχνολόγος Μικροβιολογικού (Βιοϊατρικού) Εργαστηρίου

Click For Larger Image & Read More
Τεχνολόγος Μικροβιολογικού (Βιοϊατρικού)...
 © Cariesta 2020


Όνομα εταιρείας : Βιοϊατρικό Εργαστήριο - Χημείο Χρήστος Γ. Παμπακερίδης

Προσόντα : Πτυχιούχος Βιολογίας / Βιοϊατρικών Επιστημών / ΤΕΙ (Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων)

Καθήκοντα :

Αιμοληψίες

Χρήση Προγράμματος ΓεΣΥ

Χρήση Προγράμματος Εργαστηρίου (LIS)

Χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού - αναλυτών

Επικοινωνία με προμηθευτές

Άδεια οδήγησης

Τύπος απασχόλησης: (Πλήρης Απασχόληση, Μερική Απασχόληση)

Σημείωση : Προηγούμενη πείρα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Αποστολή βιογραφικών :...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: texnologos, mikrobiologikoy, bioiatrikoy, ergasthrioy,

 

24hr News