Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τµήµα Νομικής - Θέση Ειδικού Επιστήµονα Διδασκαλίας

Click For Larger Image & Read More
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τµήµα Νομικής - Θέση...
 © Cariesta 2020


ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήµονας Διδασκαλίας

Αρ. Θέσεων: Μια (1)

Κατηγορία: Με συμβάσεις μερικής απασχόλησης για το Xειμερινό Εξάμηνο 2020/2021 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020) και το Εαρινό Εξάμηνο 2020/2021 (Ιανουάριος-Μάιος 2021)

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τµήµα Νομικής, καθορισµένης διάρκειας µε συμβάσεις µερικής απασχόλησης ορισµένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: panepisthmio, kyproy, tµhµa, nomikhs, eidikoy, episthµona, didaskalias,

 

24hr News