Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: 7 Θέσεις ΕργασίαςΡυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: 7 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2020, προκήρυξη για πλήρωση των πιο κάτω μόνιμων θέσεων: Περισσότερες ...


The contents of this job ad including any associated images are © Anergosjobs 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: ry8mistikh, energeias, kyproy, 8eseis, ergasias,

 

24hr News