Μάγειρας

Click For Larger Image & Read More
Μάγειρας
 © Cariesta 2020


Το Cosmopolis multi venue ζητά να προσλάβει μάγειρα.

Καθήκοντα και ευθύνες

Ομαλή λειτουργία της κουζίνας

Προετοιμασία και παραγωγή φαγητού σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα πρότυπα της εταιρίας.

Διασφάλιση κανόνων ασφάλειας και υγείας.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 3 χρόνια εμπειρίας στην επισιτιστική βιομηχανία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο info@cosmopoliscy.com


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: mageiras,

 

24hr News