Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Προκήρυξη νέας θέσης

Click For Larger Image & Read More
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Προκήρυξη νέας θέσης
 © Cariesta 2020


ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ( http://www.ouc.ac.cy ) ιδρύθηκε το 2002 και λειτούργησε το 2006. Είναι ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο δημόσιο πανεπιστήμιο, με έδρα τη Λευκωσία. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ευέλικτη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , πέτυχε να χαράξει νέες προοπτικές στις πανεπιστημιακές σπουδές και τη διά βίου μάθηση.

Από την ίδρυσή του έως και σήμερα το ΑΠΚΥ αναπτύσσεται δυναμικά προσφέροντας πανεπιστημιακές σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: anoikto, panepisthmio, kyproy, prokhry3h, 8eshs,

 

24hr News