Κενές θέσεις στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου

Click For Larger Image & Read More
Κενές θέσεις στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου
 © Cariesta 2020


ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων του Ιδρύματος:

Λειτουργοί Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (2 θέσεις)

(1 θέση στην ειδικότητα Μουσικής και 1 θέση στην ειδικότητα Εργοθεραπείας) 

Απαιτούμενα Προσόντα:  

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μουσική (για την ειδικότητα Μουσικής), και την Εργοθεραπεία (για την ειδικότητα Εργοθεραπείας) 

Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο. 

(β)...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: kenes, 8eseis, idryma, xristoy, stelioy, iwannoy,

 

24hr News