Τεχνικός Μηχανολογίας - Συγκολλητής - Εφαρμοστής

Click For Larger Image & Read More
Τεχνικός Μηχανολογίας - Συγκολλητής - Εφαρμοστής
 © Cariesta 2020


 

Προσόντα:

Γνώσεις Μηχανολογίας

Γνώσεις Συγκόλλησης 

Καλή Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.

Εμπειρία σε συναφή με τον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα:

Τεχνικός Μηχανολογίας

Τεχνικός Συγκολλητής /Εφαρμοστής 

Τήρηση προγράμματος επισκέψεων σε σταθμούς και ετοιμασία εκθέσεων που απαιτούνται

Ετοιμασία λίστας  με τον εξοπλισμού / υλικών τα οποία θα απαιτηθούν για την εκτέλεση εργασίας που του έχει ανατεθεί

Ακολουθεί τις διαδικασίες της...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: texnikos, mhxanologias, sygkollhths, efarmosths,

 

24hr News