Λειτουργός Αγορών (Purchasing Officer)Nicosia, Cyprus

Elincou Diagnostics Ltd

Ο υποψήφιος θα: Διασφαλίζει τον αποδοτικότερο, ορθότερο, αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο παραλαβής των προϊόντων. Διαχειρίζεται όλες τις διοικητικές λειτουργίες σχετικά με τις διαδικασίες αγορών (παραγγελίες, καταχώρηση κ.ά.). Διενεργεί follow-ups με προμηθευτές. Παρέχει υποστήριξη στην ετοιμασία αναφορών και εκθέσεων σχετικά με τις αγορές της εταιρείας. Αξιολογεί προσφορές από τους προμηθευτές της εταιρείας όσον αφορά την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης και ποιότητας των προϊόντων....


The contents of this job ad including any associated images are © CyprusWork 2020
  • Click Here

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: leitoyrgos, agorwn, purchasing, officer,

 

  • Click Here
24hr News