Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου - Γραμματέας

Click For Larger Image & Read More
Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου - Γραμματέας
 © Cariesta 2020


Ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γραμματέα του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου από υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας (διευκρινίζεται ότι μόνο κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος Δασολογίας/Δασοπονίας δικαιούνται να διεκδικήσουν τη θέση – συναφείς ειδικότητες δεν είναι αποδεκτές).

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα και τις απολαβές του Γραμματέα, αναφέρονται στο έντυπο Προσόντα – Διαδικασία Πρόσληψης – Σχέδιο Υπηρεσίας, που περιέχεται στην ιστοσελίδα του...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020
  • Click Here

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: filodasikos, syndesmos, kyproy, grammateas,

 

  • Click Here
24hr News