Ζητείται Ιδιαιτέρα Γραμματέας σε ΙατρείοVeincare Clinic: Ζητείται Ιδιαιτέρα Γραμματέας σε Ιατρείο – Λευκωσία  Ζητείται ιδιαιτέρα γραμματέας για ιατρείο εντός μεγάλης κλινικής της Λευκωσίας. Προσόντα -Σχετικός τίτλος σπουδών -Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας -Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας -Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητα επικοινωνίας -Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή -Πείρα σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν Καθήκοντα -Προετοιμασία επιστολών ...


The contents of this job ad including any associated images are © Anergosjobs 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: zhteitai, idiaitera, grammateas, iatreio,

 

24hr News