Ζητείται Οδηγός/Μεταφορέας

Click For Larger Image & Read More
Ζητείται Οδηγός/Μεταφορέας
 © Kariera - Nicosia 2020


Job Description

Η εταιρεία μας επιθυμεί να προσλάβει ΟΔΗ­ΓΟ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ με βάσn στα κεντρικά γρα­φεία/αποθrίκες τnς, στn Βιομnχανική Περιοχή Αλάμπρας.

Καθήκοντα:

Φόρτωσn εμπορευμάτων σε εμπορικά αυτοκί­ νnτα τnς εταιρείας και παράδοσn σε πελάτες παγκύπρια.

Παραλαβrί, ξεφόρτωμα εμπορευμάτων στις αποθrίκες τnς εταιρείας.

Χρrίσn Fork- Lift

Απαιτούμενα προσόντα:

Κανονικrί άδεια οδnγού

Επιθυμnτrί άδεια φορτnγού

Επιθυμnτrί εμπειρία σε χρrίσn Fork- Lift

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22-446244 (Μιχάλης Χατζηχριστοφή) σε ώρες...


The contents of this job ad including any associated images are © Kariera - Nicosia 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: zhteitai, odhgos, metaforeas,

 

24hr News