Θέση Γραμματέα / Βοηθός Λογιστηρίου

Click For Larger Image & Read More
Θέση Γραμματέα / Βοηθός Λογιστηρίου
 © Kariera - Limassol 2020


Job Description

Εταιρεία στην Λεμεσό, ζητά να προσλάβει γραμματέα/βοηθό λογιστηρίου, με τα ακόλουθα προσόντα:

Απολυτήριο Λυκείου, με γενικό βαθμό άνω του 17/20.

Γνώσεις δακτυλογραφίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γνώσεις λογιστικής και προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου και τυχόν άλλα πιστοποιητικά, παρακαλώ να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25-817217.

Print


The contents of this job ad including any associated images are © Kariera - Limassol 2020

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: grammatea, boh8os, logisthrioy,

 

24hr News