Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Θέση ΕργασίαςΡυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2019, προκήρυξη για πλήρωση της πιο κάτω μόνιμης θέσης: Αρ. Γνωστοποίησης ...


The contents of this job ad including any associated images are © Anergosjobs 2020
  • Click For Info

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: ry8mistikh, energeias, kyproy, ergasias,

 

  • Click For Info
24hr News