Πωλήτριες / Πωλητές Marks & Spencer (Λευκωσία)

Click For Larger Image & Read More
Πωλήτριες / Πωλητές Marks & Spencer (Λευκωσία)
 © Cariesta 2020


Πωλήτριες / Πωλητές Marks & Spencer ( Λευκωσία )

Λόγω επέκτασης των εργασιών μας με νέο κατάστημα Marks & Spencer στο Mall of Cyprus , αναζητούμε Πωλήτριες/ Πωλητές για την Λευκωσία. 

Καθήκοντα

Διασφαλίζει την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών

Εφαρμόζει πρακτικές για αύξηση των πωλήσεων και επίτευξη των στόχων του καταστήματος

Καλή γνώση προϊόντων, έλεγχος και αναπλήρωση προϊόντων

Διατήρηση άριστης εμφάνισης του καταστήματος

Άριστη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

Προσόντα

Ευχάριστη...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2020
  • Click Here

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: pwlhtries, pwlhtes, marks, spencer, leykwsia,

 

  • Click Here
24hr News