Λειτουργοί Ανθρώπινου ΔυναμικούJob Description

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων

Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων είναι A8: €24.618,64 – 25.721,01 – 26.888,07 – 28.084,75 – 29.281,42 –...


The contents of this job ad including any associated images are © Kariera - Nicosia 2019

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: leitoyrgoi, an8rwpinoy, dynamikoy,

 

24hr News