Σωματείο ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ - Υπεύθυνος/η ΟμάδαςΑπό το Σωματείο ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ, για άτομα με ειδικές ανάγκες, στην Αγλαντζιά, ζητείται Υπεύθυνος/η Ομάδας 10 ατόμων για πρόσληψη από την 1η Σεπτεμβρίου με μερική απασχόληση με τα εξής προσόντα:

α) Απολυτήριο Λυκείου β) Να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο άτομο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. γ) Πτυχίο σε θέμα που να σχετίζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες όπως ψυχολογία, κοινωνιολογία, ειδική εκπαίδευση, νηπιαγωγός ή άλλο αν...


The contents of this job ad including any associated images are © Cariesta 2019

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: swmateio, skapaneas, ypey8ynos, omadas,

 

24hr News