ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Click For Larger Image & Read More
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 © Just Landed 2019


Η εταιρεία CMRC CYPRONETWORK LTD., για λογαριασμό δημόσιου οργανισμού στη Λεμεσό, ζητεί την κάλυψη κενής θέσης εργασίας Γραμματέα με τα ακόλουθα προσόντα:   Απολυτήριο Λυκείου αναγνωρισμένης σχολής μέσης παιδείας   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με την ισοτιμία προσόντων που ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία και τα αποδεκτά τεκμήρια για γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας σε απαιτούμενα από σχέδια υπηρεσίας επίπεδα. Συγκεκριμένα, η «Πολύ καλή» γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, καλύπτεται από το Απολυτήριο Αναγνωρισμένης...


The contents of this job ad including any associated images are © Just Landed 2019

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: grammatea,

 

24hr News