Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη

Click For Larger Image & Read More
Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη
 © JobsInCyprus 2020


ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

 Ένα/μία Λειτουργό Γραφείου Culture

 Ένα/μία Λειτουργό Γραφείου Media

 Ένα/Μια Εκτελεστικό/ή Βοηθό

Η πλήρωση των θέσεων θα είναι με σύμβαση για δύο χρόνια.

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Λειτουργών γραφείου:

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Πολιτισμού. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε

σχετικούς κλάδους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 Πολύ καλή γνώση ελληνικής και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

 Άριστη γνώση του...


The contents of this job ad including any associated images are © JobsInCyprus 2020
  • Click For Info

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: programma, dhmioyrgikh, eyrwph,

 

  • Click For Info
24hr News