Γ. Βρίκης - Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. - Κενή Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου

Click For Larger Image & Read More
Γ. Βρίκης - Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. - Κενή Θέση...
 © JobsInCyprus 2019


Γ. Βρίκης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. - Κενή Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου

Η Δικηγορική Εταιρεία Γ. Βρίκης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. στην Λευκωσία δέχεται αιτήσεις για την άμεση πρόσληψη ασκούμενου/ης δικηγόρου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·         Πτυχίο αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στα Νομικά.

·         Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

·         Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

·         Bar Professional Training Course (BPTC) ήLegal Practice Course (LPC) θαθεωρούνταιωςπροτέρημα.

·         Ακεραιότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός.

Ο/η υποψήφιος/α θα...


The contents of this job ad including any associated images are © JobsInCyprus 2019

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: brikhs, synergates, askoymenoy, dikhgoroy,

 

24hr News