ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Click For Larger Image & Read More
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 © JobsInCyprus 2019


Φροντιστήριο στη Μακεδονίτισσα και στη Λακατάμεια ζητά να προσλάβει άμεσα καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων :

Λογιστική: επίπεδο IGCSE και Γ' Λυκείου

Μαθηματικά : Γυμνασίου και Λυκείου

Φιλολογικά : Αρχαία και Λατινικά Γ' Λυκείου

Φιλολογικά : Γυμνασίου

Αποστολή Βιογραφικών

xcharalampous@hotmail.com


The contents of this job ad including any associated images are © JobsInCyprus 2019

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: ka8hghths,

 

24hr News