ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΗ Εταιρεία Savero Trading Ltd, εισαγωγείς και διανομείς αλκοολούχων και άλλων

ποτών, μέλος της Ερωτόκριτος Λ. Αντωνιάδης & Υοί Λτδ Est. 1924 επιθυμεί να

προσλάβει άτομα για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

Savero Trading Ltd, importers and distributors of alcoholic and other beverages, Member of Erotokritos L. Antoniades and Sons Ltd. Est. 1924 would like to announce Job opportunities for the following roles:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Παράδοση παραγγελειών παγκύπρια

• Καλή γνώση περιοχής και δρόμων

• Άδεια φορτηγού απαραίτητη

• Φόρτωση και Εκφόρτωση εμπορευμάτων

...


The contents of this job ad including any associated images are © Cyprus Job Website 2019
  • Click Here To View

Trending Cyprus Vacancies

Article Tags: dianomeis, pagkypria,

 

  • Click Here To View
24hr News